Història i misió

La creació de la Fundació privada Uszheimer, neix l’any 2002 arran de buscar una solució al problema socio-sanitari que ha provocat el desmesurat creixement de la incidència en el nostre país de les Malalties Neurodegeneratives.

Les malalties neurodegeneratives afecten tant a les persones que les pateixen com a les seves families. Per aquest motiu, posem a la seva disposició tota l’ajuda necessària.

Les idees que defensem.

Tothom té dret a tractament.
Esperança i qualitat de vida.
Programes de psicoestimulació.
Formació i especializació dels professionals.
Atenció i assesorament als afectats i familiars.

Línies d’intervenció

Donat l’impacte psicobiosocial que provoquen les malalties neurodegeneratives dins la nostre societat, la fundació,  obre tres línies d’intervenció.

  1. OBRA SOCIAL: Dins d’aquest àmbit és pretén facilitar l’accés al tractament psicoestimulatiu a aquelles persones afectades de deteriorament cognitiu, així com oferir recursos per satisfer altres necessitats que es poden crear en un procés de malaltia neurodegenerativa com: assessorament-acompanyament als familiars, subvenció econòmica, psicoteràpia,…
  2. DOCÈNCIA: Des d’aquesta línia d’intervenció es pretén oferir formació especifica en l’àmbit de les malalties relacionades amb el deteriorament cognitiu, físic i social als professionals que directa o indirectament treballen amb aquestes persones.
  3. INVESTIGACIÓ: Dins d’aquest àrea es pretén validar totes aquelles intervencions que es realitzen dins l’àmbit de les malalties neurodegeneratives en la comunitat científica.

Quí som? Valors

Som un equip huma que treballem amb la finalitat d’ajudar i donar suport terapèutic a les persones afectades per malalties neurodegeneratives així com a les seves families

Els centres