Història i missió

La Fundació Uszheimer és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 2002, que neix amb la voluntat de donar una resposta al problema sociosanitari que provoca el desmesurat creixement de les malalties neurodegeneratives en el nostre país. Promou un tracte digne i una atenció educativa i terapèutica de qualitat i d’acompanyament.

La principal finalitat de l’entitat és la d’ajudar a les persones afectades per una malatia neurodegenerativa i a les seves famílies.

Les idees que defensem.

Tothom té dret a una atenció integral.
Esperança i qualitat de vida.
Treballar per l’autonomia de la persona.

Línies d’intervenció

Donat l’impacte psicobiosocial que provoquen les malalties neurodegeneratives dins la nostre societat, la Fundació obre tres línies d’intervenció.

  1. OBRA SOCIAL: Dins d’aquest àmbit es promou l’atenció educativa i psicoestimulativa a persones que presenten un deteriorament cognitiu, així com la d’acompanyar i assessorar als familiars en la seva tasca de cuidar.
  2. DOCÈNCIA I SENSIBILITZACIÓ: Des d’aquesta línia d’actuació es pretén oferir formació i reciclatge específic  per a professionals que es dediquen a l’atenció de personen que pateixen una malaltia neurodegenerativa, així com la d’impulsar iniciatives que volen conscienciar a la societat sobre les malalties del cervell.
  3. INVESTIGACIÓ: La Fundació vol donar la possibilitat d’afavorir iniciatives que vetllin pel desenvolupament del coneixement científic i que permetin crear amb esperança un futur de progrés dins l’àmbit de les malalties neurodegeneratives.

Qui som? 

Som un equip interdisciplinar que treballa amb la finalitat d’ajudar i donar suport terapèutic, educatiu i social a les persones afectades per malalties neurodegeneratives així com a les seves families.

La professionalitat i el tracte humà són el que ens defineix.

Els centres