Compartint memòries

By admin|juliol 7, 2016||

La Fundació Uszheimer, sensibilitzada amb les malalties i alteracions de caràcter cognitiu, ha observat els grans beneficis que podria aportar el contacte entre persones grans que pateixen demència i els infants. La idea es crear espais de socialització que a la vegada serveixin per a la millora terapèutica dels malalts d’Alzheimer i per la millora de les competències educatives dels nens i adolescents que hi participin.

En aquesta línia, fruit d’una experiència pilot de l’any  2011 que va comptar amb l’assessorament del Consorci d’Educació de Barcelona, la Fundació Uszheimer ha ideat un projecte d’aprenentatge i servei de contacte intergeneracional que permet crear aquests espais mitjançant el fil conductor de diferents trobades entre aquests col·lectius tant diferenciats, el d’afectats de demències i el d’infants i adolescents de centres educatius, per obtenir un benefici mutu. Dels alumnes aconseguiríem un major grau de sensibilització davant d’aquesta crua realitat i, per altra banda, les persones grans es beneficiarien d’aquesta relació gaudint d’una companyia engrescadora i rebent un homenatge a la seva trajectòria vital encaminat a millorar la seva autoestima, a tenir una major capacitació social i a treballar la memòria remota. Així els alumnes contribuirien a ajudar a mantenir la seva identitat que poc a poc va marxant.

 

OBJECTIUS:

Els objectius del projecte:

  • Crear espais de intercanvi i de comunicació entre diferents generacions.
  • Crear espais de socialització respecte l’existència de les demències.
  • Possibilitar la creació de vincles afectius.
  • Donar eines que permetin conèixer les malalties neurodegeneratives.
  • Possibilitar noves vies terapèutiques que permetin la millora qualitativa del malalts.
  • Crear dinàmiques de permetin el treball de l’expressió oral i escrita, així com creativa dels infants.
  • Desmitificar les demències.
  • Potenciar la capacitat empàtica vers les problemàtiques d’altres persones.

 

Share this Post: