Grups de suport i d’ajuda mútua a famílies cuidadores d’alzheimer

By admin|juliol 7, 2016||

La Fundació Uszheimer sempre ha defensat que per treballar amb persones afectades per alguna malaltia neurodegenerativa també havia de contemplar el treball amb les famílies. Per aquesta raó, la Fundació Uszheimer sempre ha apostat per la permanència del projecte de grup de suport i ajuda mútua (GSAM) a famílies cuidadores d’Alzheimer.

El GSAM intenta donar resposta a les inquietuds que molts familiars mostren davant el fet de cuidar a una persona afectada per una demència.  És una modalitat d’intervenció psicosocial que pretén donar una formació i  reduir el impacte negatiu de la cura de persones en situació de dependència que els cuidadors i cuidadores experimenten a vegades. En aquest sentit, el grup genera un espai de relació i d’intercanvi d’experiències per millorar la qualitat de vida dels cuidadors i de les persones que cuiden.

Les sessions del GSAM compten amb el suport d’un professional especialista en proposar dinàmiques de treball en funció de les necessitats detectades i expressades pels familiars i en generar espais de relació interpersonal entre els membres del grup.

Els seus objectius principals són:

  • Oferir un espai on els familiars puguin compartir una situació comuna i fomentar l’intercanvi d’experiències.
  • Promoure el sentiment de grup i crear estratègies amb els familiars que pateixen una mateixa situació.
  • Oferir un context de descàrrega emocional.
  • Generar un espai socioeducatiu per tal de rebre, compartir, donar i generar informació.
Share this Post: