Tractament Alzheimer Barcelona, Fundació Uszheimer

La Fundació Uszheimer és una entitat sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de donar una resposta al problema sociosanitari que provoquen les malalties neurodegeneratives. La principal finalitat de l’entitat és la d’ajudar a les persones malaltes d’Alzheimer o d’altres malalties neurodegeneratives i a les seves famílies des d’un vessant biopsicosocial.

Serveis

UNITAT SOCIOEDUCATIVA

És un centre d’acció terapèutic, social i educatiu obert a les persones malaltes de demència, o  d’altres malalties neurodegeneratives associades a l’envelliment. Té l’objectiu d’endarrerir el deteriorament i intentar mantenir l’autonomia de les persones, mitjançant, entre d’altres, el programa d’estimulació global.

ESTIMULACIÓ A TRAVÉS DE LES ARTS

La participació en activitats artístiques de forma grupal possibilita treballar les capacitats cognitives d’una manera més lúdica, però sobretot fomentar la interacció social i obrir noves vies d’expressió emocional que ajudin a reforçar l’autoestima i la identitat.

UNITAT DE MEMÒRIA

Adreçada a persones que presenten lleus dèficits cognitius (trastorns de memòria associats a l’envelliment i altres patologies), posem a disposició de la persona una unitat de valoració neuropsicològica i una unitat d’intervenció que proposa un tractament psicoestimulatiu  de diferents funcions cognitives.

ESTIMULACIÓ INDIVIDUALITZADA

Es tracta d’una atenció psicoeducativa individualitzada dins el domicili o en un dels nostres centres.

SUPORT I ASSESSORAMENT

Donada la necessitat dels familiars de rebre informació i formació referent a la malaltia per afrontar la convivència i l’experiència vital com a cuidador, la Fundació els ofereix el Grup de Suport a Familiars  i el Servei d’informació, orientació i assessorament a les famílies.

UNITAT DE DIAGNÒSTIC

El nostre equip professional i interdisciplinar ofereix un servei de diagnòstic especialitzat en malalties neurodegeneratives en el que es valoren aspectes claus (cognitius, físics, socials…)

PROJECTES

NOTÍCIES

AGENDA