Les persones amb demència presenten un procés neurodegeneratiu del sistema nerviós central caracteritzat per la mort neuronal progressiva en diferents àrees del cervell. Aquest procés avança progressivament donant lloc a l’agreujament de simptomatologia psicològica, emocional i conductual.

La simptomatologia emocional, segons el Dr. Olazarán, que pateixen aquestes persones se centra en la dificultat de les emocions complexes, relacionades amb el pensament més elaborat, per exemple: la gelosia, l’orgull, la vergonya, etc. Tot i així, la neuropsicòloga Paz Grau afirma que les emocions primàries com la felicitat, la tristesa, la por, la rauxa, la sorpresa i el fastig, romanen en qualsevol estadi del procés neurodegeneratiu. Una persona amb demència, com pot ser l’Alzheimer, pot trobar dificultat a expressar les emocions o els seus propis sentiments, i fins i tot oblidar les circumstàncies causades per una sensació forta; però no deixen de sentir i experimentar emocions. Poden arribar a oblidar el nom del seu cuidador o educador però no necessàriament el sentiment que li transmet al veure’l i parlar d’ell al seu cercle íntim.

Una persona amb demència pot trobar dificultat
a expressar les emocions o els seus propis sentiments,
i fins i tot oblidar les circumstàncies causades
per una sensació forta

Segons el neuròleg Dr. Manes, els records de l’ésser humà no són condicionats pel temps sinó per les emocions, és a dir: s’oblida gairebé tot i es recorda el que l’emociona. Les emocions no són apreses, però sí associades a objectes, esdeveniments o persones.

És necessari treballar la memòria mitjançant les emocions perquè el deteriorament cognitiu, causat pel pas del anys o una malaltia neurodegenerativa, no esborri els records i s’alenteixi el procés de deteriorament. Per això, s’aconsella la realització d’exercici físic, el contacte social, el desafiament intel·lectual, i l’estimulació cognitiva i emocional.

Fent referència a l’estimulació emocional, és molt important que desenvolupem la nostra pròpia intel·ligència emocional (entesa com la capacitat de prendre consciència de les pròpies emocions i de les dels altres i regular-les de forma apropiada) i la posem en pràctica en la interacció entre les persones, especialment amb les persones amb demència, per tal de mantenir el seu benestar emocional i incitar la seva atenció i memòria.

Finalment, és de vital importància que en una interacció o sessió d’estimulació es discerneixi l’ambient, s’utilitzi l’empatia i transmissió de valors com el respecte i la dignitat, i es capti l’atenció de la persona per a que aquesta s’impliqui en el seu propi procés de desenvolupament.

Encar Aroca és psicopedagoga.