Passatge Forasté, 11-13. Baixos 2a.
08022 Barcelona.
Telèfon: 934186565

*Col·laboració amb Unitat Socioeductiva d’Alzheimer

Carrer Rectoria, 11.
08031 Barcelona
Telèfon: 932749087

*Col·laboració amb Unitat Socioeductiva d’Alzheimer

Carrer Bisbe Urquinaona, 52 Baixos.
08860 Castelldefels
Telèfon: 936364655