Avui dia no existeix cap medicació que pugui aturar la malaltia. Aquestes malalties no es poden curar, però sí que podem alentir la seva progressió i tenir cura d’una persona que té una demència. Amb aquesta voluntat de donar una resposta al problema sociosanitari que provoca el desmesurat creixement de les malalties neurodegeneratives al nostre país i promovent un tracte digne i una atenció educativa i terapèutica de qualitat, d’acompanyament, neix l’any 2002 la Fundació Uszheimer.

La principal finalitat de l’entitat és la d’ajudar a les persones afectades d’una malaltia d’aquest tipus, i a les seves famílies. Amb aquesta intenció s’obren tres línies d’actuació:

  • Obra social: Es promou l’atenció educativa i psicoestimulativa a persones que presenten un deteriorament cognitiu i s’acompanya als familiars en la seva tasca de cuidar.
  • Docència i sensibilització: Es pretén oferir formació i reciclatge específic per a professionals, així com impulsar iniciatives que volen conscienciar a la societat sobre les malalties del cervell.
  • Investigació: Es vol afavorir iniciatives que vetllin pel desenvolupament del coneixement científic i que permetin crear amb esperança un futur sense Alzheimer.

Al llarg de tots aquests anys la fundació ha seguit apostant pel manteniment dels seus serveis d’intervenció directa: unitat de diagnòstic, unitat de memòria, centres de dia terapèutics i el servei d’atenció domiciliària especialitzat (SADEN). Ha continuat combinant l’estimulació cognitiva amb l’estimulació a través de les arts, però sempre defensant que la força està en la relació educativa, una interacció que és estimuladora, humanitzadora, empàtica, promotora de benestar i aturadora de l’empobriment psicosocial que comporta aquesta malaltia.

Igualment, ha continuat treballant per a la millora del benestar dels cuidadors a través de l’assessorament i acompanyament familiar i dels grups de suport i ajuda mútua. Ha anat consolidant diferents accions de sensibilització, com la coorganització del Brain Film Fest-Premi Solé Tura, un festival internacional de cine que vol donar a conèixer diferents aspectes relacionats amb el cervell, així com el programa de divulgació sanitària i educativa per barris, “Tenir cura de la nostra ment”. També hem volgut apropar l’Alzheimer a les generacions joves, treballant amb escoles i instituts, a través del projecte intergeneracional d’aprenentatge i servei “Compartint memòries”.

Per això, la fundació compta amb un equip de professionals d’intervenció directa amb capacitació universitària i especialitzada, i amb un suport administratiu, també compromès amb el projecte i al servei de les persones afectades i de les seves famílies, situant-les sempre al centre de la seva acció.

El nostre  desig és que cap persona que cursa una demència quedi exclosa de rebre una atenció professional i humana de qualitat, per tal que pugui tenir la màxima qualitat de vida possible durant tot el procés de la malaltia.

Edurne Iturmendi.

Educadora Social i Sociòloga.