A través de la present política de privacitat, la Fundació Privada Uszheimer desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.fundaciouszheimer.org sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informar pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, Fundació Privada Uszheimer informa als Usuaris:

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable Fundacio Privada Uszheimer Per A Malalties NeurodegenerativesG62957212

Pj. Foraste, núm. 11 – 08022 Barcelona

fundacio@fundaciouszheimer.org

Finalitat Gestionar les dades a les quals la fundació accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.
Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al següent domicili: Pj. Foraste, núm. 11 – 08022 Barcelona o a través del correu electrònic: fundacio@fundaciouszheimer.org.La Fundació Privada Uszheimer l’informa que en cas d’incompliment en el tractament de dades, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Conservació Les dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per la qual han estat captades.En cas que l’usuari només faci una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu de gestionar la resposta. D’altra banda, la Fundació deixarà de tractar les seves dades com a usuari de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir el compte.

 

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que la Fundació Privada Uszheimer no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, la Fundació Privada Uszheimer quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a la Fundació Privada Uszheimer han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantades la fundació?

La Fundació Privada Uszheimer informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes Socials

La Fundació Privada Uszheimer disposa de perfils a les xarxes socials amb la  finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social.

A continuació s’esmenen les xarxes socials en les que té perfil obert: