La Fundació Uszheimer sempre ha estat sensibilitzada pels grans beneficis que genera la relació intergeneracional entre les persones que tenen alteracions de caràcter cognitiu i els nois i noies, així com les repercussions positives que té pels adolescents en l’àmbit d’aprenentatge, d’educació en valors i d’adquisició d’habilitats comunicatives i socials.

El projecte Compartint memòries entra a formar part del programa d’Aprenentatge i Servei del Departament d’Educació, de la mà del Consorci d’Educació i de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Des del 2011 fins al moment actual, cada any hi ha entre 4 i 5 instituts que el seu alumnat participa en el projecte amb un alt grau de satisfacció tant per part de les persones grans, com per part dels adolescents i famílies.

Tal com hem dit, el projecte Compartint Memòries es treballa a partir de la metodologia d’aprenentatge i servei, una proposta educativa amb una utilitat social. Els alumnes realitzen un aprenentatge sobre què són les demències a partir d’unes sessions formatives a l’aula per paral·lelament, posar en pràctica un servei, en forma d’encàrrec, dirigit a aquest col·lectiu que acut regularment a un dels centres de dia de la Fundació Uszheimer.