És una proposta de treball en xarxa entre la nostra fundació,  CAPs, Serveis Socials, entitats públiques i altres recursos adreçats a gent gran que busca atendre de forma efectiva i molt satisfactòria a persones malaltes i persones cuidadores dins del seu entorn proper.

Aquesta intervenció comunitària i integral busca incidir en tres actors:

• COMUNITAT que necessita sensibilitzar-se sobre les malalties neurodegeneratives.

• FAMÍLIA que necessita un suport i acompanyament en les fases inicials, i també en altres moments de crisi de la malaltia.

• PERSONA que necessita un suport emocional i treballar com més aviat millor les capacitats intel·lectuals, fent així una prevenció, per alentir el curs de la malaltia.

Per assolir els objectius es poden portar a terme diverses accions dins el mateix territori on es vol actuar:

  • Unitat de memòria: Intervenció basada en l‘estimulació cognitiva adreçada a persones diagnosticades d’un DCL o en fase inicial de demència.
  • Punt d’informació en demències: Servei d’informació, orientació i assessorament sobre diversos aspectes de les malalties neurodegeneratives adreçat a la població en general per part dels professionals especialitzats que es fa en cites individuals per atendre la demanda específica.
  • Xerrades  sobre diversos aspectes relacionats amb les malalties neurodegeneratives.
  • Grups de suport i d’ajuda mútua a famílies cuidadores d’Alzheimer: Es tracta d’un recurs que promou el treball en grup i que convida a la reflexió sobre l’acte de cuidar una persona amb demència per aconseguir una major competència, desenvolupar autonomia i capacitat per a prendre decisions.
  • Curs de formació d’atenció especialitzada en demències per a famílies cuidadores: Amb un enfocament interdisciplinar, es vol oferir una formació especialitzada des d’un vessant teòrica i pràctica que doni eines a les persones cuidadores per a acompanyar, cuidar i treballar amb persones malaltes d’una demència dins el nucli familiar.